چهارشنبه 18 تیر 1399   16:34:49

معرفی چند شهید سرباز نیروی هوایی ارتش



"سرباز یک سرمایه عظیم"
گفت و گو با سردار سرتیپ پاسدار جزایری



حضرت علی اکبر (علیه السلام)
الگوی ایمان و ادب و شجاعت





زندگینامه حضرت علی اکبر (علیه السلام)






ویژه نامه الکترونیکی ششمین جشنواره جوان سرباز

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

جشنواره ی سرباز فرصتی برای ارتقای خدمت مقدس سربازی است
مشاهده خبر1393/3/10 شنبه

معاون نیروی انسانی ارتش:

مردم باید دیدشان را به سرباز عوض کنند
مشاهده خبر1393/3/10 شنبه

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده:

سرباز جایگاه ویژه ای در جامعه دارد
مشاهده خبر1393/3/10 شنبه

شاعر: مهدی خادمیان

عهد سربازی
مشاهده خبر1393/3/10 شنبه