اخبار نیروی هوایی
نفرات برتر مسابقات قرآن
1398/4/31 دوشنبه درخشش کارکنان و خانواده های نهاجا در مسابقات قرآنی نیروهای مسلح

نفرات برتر و برگزیده نیروی هوایی ارتش در مسابقات قرآنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران، معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی نهاجا، کارکنان و خانواده های قرآنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با در خشش در مسابقات قرآنی نیروی های مسلح و کسب عناوین برتر معرفی شدند.

در اين دوره از مسابقات كه با مشارکت گسترده كاركنان پايور مرد و زن برگزار شد، آقای «علی اصغر کرمی» مقام دوم و خانم ها «فاطمه حسن آبادی»، «زهرا خبازی» و «فاطمه عابدی» به ترتیب مقام های دوم، چهارم و پنجم را در رشته حفظ کل قرآن کریم کسب نمودند.

در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم، خانم «فاطمه سیدزاده» مقام دوم و خانم «پارمیدا پاسبان طوس» مقام چهارم را بدست آوردند.

خانم ها «سهیلا شویک لو»، «زهرا محرابی»، «مریم حمیدی» و «فاطمه ابراهیمی» به ترتیب مقام های دوم، سوم، پنجم و ششم را در رشته حفظ 15 جزء قرآن مجید از آن خود نمودند.

خانم «سارا شیراوند» در رشته حفظ 10 جزء قرآن حائز رتبه دوم شد.

در رشته حفظ 5 جزء قرآن، خانم ها «فائزه جهانگردی» و «پریا الطافی» به عنوان نفرات اول و چهارم معرفی شدند.

آقایان « محمد حسن ابوالحسنی» و « مهدی یزدانبخش» در مسابقات حفظ 3 جزء مشترکاً مقام دوم را بدست آوردند.

سرکار خانم «گلستانیان» در رشته ترتیل مقام اول را کسب نمود و در رشته قرائت تحقيق «طه انصاری» مقام چهارم را از آن خود كرد.

در رشته اذان، آقای «محمدمهدی موسوی زاده» مقام دوم را بدست آورد.

همچنين در رشته مفاهيم، خانم ها «عصمت زارع»، «سعیده پورمحمدی»، «اعظم امیری» و «مهناز ریاحی» به ترتیب به مقام های اول، سوم، چهارم و پنجم نائل آمدند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ