اخبار نیروی هوایی
مراسم فارغ التحصیلی خلبانان
1396/12/15 سه‌شنبه باحضور امیر شاه صفی؛ مراسم فارغ التحصیلی خلبانان نهاجابرگزارشد
مراسم
فارغ التحصیلی سی و ششمین دوره خلبانی نیروی هوایی ارتش درپایگاه شکاری شهیدبابایی اصفهان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی نهاجا،حجت الاسلام المسلمین سیداحمدقاضی رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش درمراسم فارغ التحصیلی سی و ششمین دوره خلبانی این نیرو که باحضورفرماندهان،مسئولین،خانواده معظم شهداءوپیشکسوتان درپایگاه شکاری شهیدبابایی اصفهان برگزارشدگفت: خلبانان نمادنيروی هوايی هستندپس بايدالگويی كامل درتمام ابعادزندگی باشند.
وی افزود: خداونددرقرآن به دانش،جوهروقلم قسم يادكرده واين موضوع اهميت دانش را می رساند،قوام واستواری همه چيزدردنيابه علم ودانش بستگی دارد.
رییس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا تصريح كرد: اين نكته نيزضرورت داردكه علم بدون عمل فايده ای نداردوعلم بايدباعمل باشدتابه نتيجه ای سودمندومفيدبرسد.
وی خطاب به خلبانان فارغ التحصیل شده بیان داشت: شماخلبانان بايدتمام نكاتی كه دراين دوران آموخته ايد را ملكه ی ذهن خود قرارداده تادرتمام لحظات،ازدانشهاويادگيریهاي خود دردوران دانش آموختگی استفاده كنيدودرمواقع اضطراری ازآنهاكمك بگيرد.
حجت الاسلام والمسلمین قاضی درادامه گفت: دركارمهم خلبانی،بايداين رابخاطرداشته باشيم كه هميشه درحال محك وآزمايش هستيم وبايدمراقب باشيم تاازاين آزمايشات موفق بيرون بياييم.
درخاتمه این مراسم دانشجویان مفتخربه دریافت نشان خلبانی ودرجه ازفرمانده نیروی هوایی شدند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ