اخبـار نهاجا
در پایگاه شکاری برادران شهید دلحامد:
بازدید پیگیری ایمنی نوبه ای و نظارت ستادی انجام شد


بازدید پیگیری ایمنی نوبه ای و نظارت ستادی با حضور امیر سرتیپ دوم حسن جهانشاهی و بازرسین ستاد نهاجا در  پایگاه دهم شکاری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی نهاجا، در این مراسم امیر سرتیپ دوم خلبان حسن جهانشاهی رییس تیم بازدید پیگیری ایمنی نوبه ای و نظارت ستادی با بیان اینکه بازدید های ایمنی نوبه ای نقش بسزایی در پیشرفت یک منطقه نظامی و پایگاه دارد گفت:هدف از این بازدید،سنجش دقیق شایستگی ها،توانمندی ها،مهارت ها و ارزشیابی میزان کارایی فرماندهان،روسا و مدیران عالی در راستای مدیریت عملکرد و رشد تعالی آنان میباشد.

در ادامه این نشست ابعاد و محور های ارزشیابی همسو با راهبرد ها و سیاست های رشد و تعالی سرمایه های انسانی آجا و متناسب با ماموریت و وضعیت شغلی همچون: فرماندهی و مدیریت جهادی،شایستگی های معرفتی،اخلاقی و جهادی و نتایج بررسی معاونت های تخصصی و ستادی و وضعیت های خاص مورد بحث قرار گرفت. 

گفتنی است این بازدید با حضور هشت نفر از بازرسین حوزه های مختلف ستاد نهاجا به سرپرستی امیر سرتیپ دوم خلبان جهانشاهی به مدت شش روز در پایگاه برادران شهید دلحامد ادامه خواهد داشت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 396