جمعه 2 اسفند 1398   02:50:17
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر

گوشه اي از حماسه نيروي هوايي ارتش هميشه قهرمان در عمليات آزادسازي خرمشهر

نيروي هوايي نامي آشنا و مقدس براي ملت شريف ايران نامي كه اگر از هركدام از جوانان ديروز سوال كني از آن به نيكي ياد كرده و خواهند گفت كه شهيدانش چقدر در دل مردم جاي دارند نيرويي كه همه از آن به عنوان نيرويي با كلاس ياد كرده كه همه اعضاي آن داراي دانش و تخصص هستند كه از اين بابت خدا را شاكريم كه ارتش و شهداي آن در دل هاي مردم جاي دارد و به نظر ما مردممان هيچ گاه امثال سرلشگر غفور جدي اردبيلي، حسين دلحامد، ابراهيم دلحامد، عباس بابايي، عباس دوران، هاشم آل آقا، عليرضا ياسيني، مصطفي صغيري، همايون حكمتي، علي اقبالي، و فريدون ذوالفقاري را از ياد نخواهند برد...


 

  عكس هوايي گرفته شده  از خرمشهر توسط غيور مردان گردان 11 شناسايي قبل از سقوط خرمشهر

 

عكس هوايي گرفته شده از خرمشهر  توسط غيور مردان گردان 11 شناسايي بعد از سقوط خرمشهر

 

در عمليات آزادسازي خرمشهر نيروي هوايي مقتدر تر از هميشه و با اخلاصي وصف ناشدني در اختيار فرماندهي ارشد قرار ميگيرد تا باز هم افتخار آفرين شود تا باز هم به همه كركسان عرب اعلام دارد آسمان ايران مملو از شاهين هايي است كه با افتخار ميگويند بلند آسمان ايران جايگاه من است و در اين راه بهشت برين جايگاه من است. آناني كه در لحظه هاي عاشقي هيچ چيز جلودار عشقشان به يزدان پاك و وطن نشد حتي عشق به مادر و پدر و همسر و فرزند...

با هيچ واژه اي نميتوان بيان نمود چگونه عباس دوران از فرزند خود گذشت تا ايران سربلند بماند نميتوان بيان كرد غفور جدي اردبيلي در پرواز آخر چگونه به او الهام شده بود كه ديگر وقت به آسمان پريدن است كه از سرباز تحت امرش حلاليت ميخواهد و ...

ما با نيرويي طرف هستيم كه رزمش در تاريخ كهن ايران جاودان خواهد ماند...نيروي هوايي...


مرحوم تيمسار سرتيپ خلبان بهرام هوشيار فرمانده و طراح قرارگاه هوايي و طرح شبح 3 ايشان مغز متفكر نيروي هوايي بودند كه از جمله طرح هاي به نامشان در جنگ حمله به اچ 3 است

 

قرارگاه هوايي...

اين قرارگاه كه با دستور عملياتي شبح3 با نام قرار گاه هوايي هم سطح قرار گاه هاي ديگر ارتش وارد كارزار شد و يگان هاي هوايي زير را تحت امر خود داشت؛

يگان هاي آتش پشتيباني كه شامل:

·         گردان 31 جنگنده بمب افكن اف4 يي پايگاه سوم شكاري همدان

·         گردان 41 شكاري بمب افكن رهگير اف5 يي پايگاه چهارم شكاري دزفول

·         گردان 61 شكاري جنگنده بمب افكن و رهگير اف4 يي پايگاه ششم شكاري بوشهر

·         گردان 11 شكاري جنگنده بمب افكن پايگاه يكم شكاري مهرآباد

يگان هاي پدافند هوايي كه شامل:

·         گروه يكم از گردان 31 شكاري اف4 همدان گسترش يافته به پايگاه دزفول

·         گردان 81 جنگنده رهگير اف14 از پايگاه هشتم شكاري اصفهان

·         گردان 71 جنگنده رهگير اف14 از پايگاه هفتم شكاري شيراز

·    گروه پدافند هوايي دزفول شامل گردان موشكي زمين به هواي هاگ و گردان رادار ، گردان زمين به هواي راداري اورليكن و گردان توپخانه زمين به هواي 23 ميليمتري.

·         گروه پدافند هوايي اهواز شامل گردان توپخانه زمين به هواي راداري اوليكن و گردان توپخانه 23 ميليمتري

يگان هاي اطلاعات عملياتي كه شامل:

·         گردان 11 شكاري شناسايي آراف4 يي مهرآباد تهران

·         گردان اطلاعات و شناسايي الكترونيكي هواپيماي خفاش

يگان هاي پشتيباني رزمي كه شامل:

·         گروه پدافند هوايي مهرآباد

·         گروه پدافند هوايي همدان

·         گروه پدافند هوايي بوشهر

يگان هاي خدماتي پشتيباني رزمي كه شامل:

·         گردان 11 ترابري هوايي هركولس سي 130 پايگاه مهرآباد

·         گردان 12 ترابري هوايي بوئينگ سوخت رسان هوايي 707 و 747 پايگاه مهرآباد

·         گردان 71 ترابري هوايي هركولس پايگاه شيراز

·         گردان ترابري سبك فرند شيپ پايگاه مهرآباد

كه در عمليات آزاد سازي به طور گسترده حضور داشتند و حماسه ساز شدند و ميخواهيم تنها گوشه اي از اين حماسه را بازگو نماييم.

 

 

اولين روز نبرد عمليات ناصر...

تاريخ شروع عمليات روز جمعه دهم اردبيهشت سال 61 تعيين گرديد و 30 دقيقه بامدااين روز با رمز يا علي ابن ابي طالب نيرو ها وارد نبرد شدند.

گردان 11 شناسايي مهرآباد در روز 24 فروردين عكس سرنوشت ساز و قابل تفسيري از منطقه عمليات شامل سوسنگرد تا آبادان در طول و رود كارون تا اروند رود در عرض را با موفقيت گرفت. اين عمليات با دستور رزمي ناصر انجام شد كه گردان هاي سوخت رسان و شناسايي الكترونيكي خفاش و رهگير 81 و 71 در آن حضور داشتند.تلاش هواپيماي ميراژ اف1 عراقي براي سرنگوني جنگنده ار اف 4 به نتيجه نرسيد و اتفاقا تصوير هواپيماي مذكور نيز در عكس هاي گرفته شده از قهرمان شناسايمان به خوبي مشهود بود.

 

انهدام كركس در 9:25 ...

در روز 2/2/61 جنگنده رهگير اف4 مامور از پايگاه سوم شكاري همدان به دزفول توانست در يك درگيري هوايي در جنوب سوسنگرد با شليك 3 تير موشك هوا به هواي اسپارو كركس بعثي را منهدم نمايد.


شهيد سرلشگر خلبان جهانگير انقطاع

در تاريخ 21/2/1361 در ساعت 7:25 3 فروند هواپيماي اف4 پايگاه ششم شكاري بوشهر ميزان 14652 پوند مهمات جنگي را بر روي نيرو هاي دشمن در منطقه كوشك فرو ريختند كه متاسفانه در اين عمليات يك فروند هواپيما به خلباني سروان منوچهر دوادگر و ستوان يكم جهانگير انقطاع هدف موشك هواپيماي ميراژ قرار گرفته و سرنگون ميشود كه روادگر اسير و انقطاع به شهادت ميرسد.

شهيد خلبان سرلشگر حسن طالب مهر و علي امجديان...

در روز 16 اردبهشت يك فروند هواپيماي اف4 يي به خلباني سروان حسن طالب مهر و ستوان يكم علي امجديان در ساعت 6:35 در منطقه فكه مورد اصابت موشك هوا به هواي ميراژ دشمن قرار گرفت و سرنگون شد . خلبانان در حين فرود با چتر نجات مورد اصابت گلوله هاي مسلسل كلاشنيكف قرار گرفته و به شهادت ميرسند.

 

حماسه...

يكي از شاهكار هاي مهندسي عراق را درون عكس مشاهده ميفرماييد و آن احداث پلي بود براي تخليه نيرو هاي خود در صورت لزوم ، طول اين پل 500 متر و از چهار قطعه تشكيل شده بود كه توسط تيمسار محمود اسكندري و كمك تيمسار سرتيپ دوم خلبان اكبر زماني منهدم و باعث شد لشگر عراق تماما به اسارت نيروهاي ايراني در بيايد.


مرحوم تيمسار سرتيپ خلبان محمود اسكندري از قهرمانان جنگ و از يلان نيروي هوايي در عمليات هاي غير ممكن


سرتيپ دوم خلبان اكبر زماني با نقشه خواني بسيار دقيق محمود اسكندري را روي پل هدايت كرد. اسكندري هم با اثابت بسيار دقيق اين پل كه تنها راه فرار نيروهاي عراقي بود را منهدم كرد

 

در اين عمليات با كار مشترك و گروهي پدافند هوايي و يگان هاي عملياتي پروازي در طرح شبح 3 كه تيمسار سرتيپ خلبان هوشيار آن را طراحي نموده بود تعداد 931 سورتي مراقبت هوايي مسلحانه و اسكرامبل توسط خلبانان هواپيماي اف14 اف4 اف5 انجام گرديد.

در طوا عمليات تعداد 130 سورتي پرواز بمب باران هوايي توسط خلبانان هواپيماي اف4 و اف5 انجام گرديد كه در مجموع 387672 پوند مهمات جنگي هوايي معادل 200 تن بر دشمن فرو ريخته شد.

در اين عمليات 22 سورتي پرواز عكسبرداري هوايي انجام گرديد كه رقم بسيار بالايي بود اين تعداد در هيچ عمليات مشترك ديگري تكرار نشد.

در اين عمليات 10000 نفر مجروح از فرودگاه هاي اهواز ، اميديه و دزفول  توسط هواپيماهاي ترابري نيرو هوايي به شهرستان هايي كه آمادگي پذيرش بيماران را داشتند تخليه گرديد.

در اين عمليات بيش از 55 فروند از هواپيماهاي دشمن هدف آتش بارهاي موشكي صحنه نبرد كه شامل فنيكس،اسپارو،سايدوايندر هواپيماهاي جنگنده رهگير و موشك هاي هاوك سايت هاي تبوك و خيبر ميشد قرار گرفت و منهدم شد.

اين مطلب تنها گوشه اي از حماسه نيروي هوايي ارتش هميشه قهرمان در عمليات آزدسازي خرمشهر بود.

اميد است توانسته باشيم گامي هرچند ناچيز در شناساندن ارتش در خرمشهر برداشته باشيم.

 
امتیاز دهی