جمعه 2 اسفند 1398   03:17:53
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر

شاهكار محمود اسكندري و اكبر زمانيدر تاريخ 17 ارديبهشت سال 61 سرهنگ دوم خلبان محمود اسكندري(ايستاده از راست نفر سوم) و ستوانيكم خلبان اكبر زماني (نشسته از راست نفر دوم) پلي كه توسط مزدوران عراقي روي اروند رود ساخته شده بود و براي پشتيباني لشكر 11 ارتش عراق در خرمشهر استفاده ميشد، با يك حمله ي بسيار دقيق آن را منهدم كردند و در نتيجه ي آن دهها هزار نفر از عراقي ها به اسارت رزمندگان ايراني در آمدند.


 

قبل از تخريب پل

تاريخ عكس برداري : 13/2/61

خلبانان عكس بردار : سروان خلبان مهرداد بيضايي ـ مرحوم ستوانيكم خلبان داوود دلفاني

 

خرمشهر قبل از تخريب

خلبانان عكس بردار : شهيد سرگرد خلبان فريدون ذوالفقاري ـ شهيد ستوانيكم خلبان محمد نوروزي

 

خرمشهر بعد از تخريب

خلبانان عكس بردار : سروان خلبان بهرام ايكاني ـ ستوانيكم خلبان مجتبي فردوسيان

 
نيروي هوايي با انجام 900 سورتي پرواز پوشش هوايي , 850 سورتي پرواز ترابري هوايي به منظور حمل نيرو و آماد و تخليه مجروحين , 315 سورتي پرواز سوختگيري , 110 سورتي پرواز پشتيباني آتش نزديك هوايي و ماموريت هاي مخصوص , 22 سورتي پرواز شناسايي ،در عمليات آزاد سازي خرمشهر شركت كرد و113 نفر شهيد و 11 نفر اسير در اين عمليات غرور آفرين داشت. سرهنگ خلبان شهيد طالب مهر , سرهنگ خلبان شهيد امجديان و سرهنگ خلبان شهيد جهانگير انقطاع از شهداي خلبان نيروي هوايي در اين عمليات بودند و بقيه شهدا نيز از كاركنان فني و پدافندي و ساير تخصصهاي نيروي هوايي بودند. همچنين سرتيپ خلبان روادگر , سرتيپ خلبان اعظمي و سرتيپ خلبان ذوالفقاري به دليل مورد اصابت قرار گرفتن هواپيما هايشان و غير قابل كنترل بودن آن هواپيما را ترك و به اسارت دشمن درآمدند.

 
امتیاز دهی