اخبار نیروی هوایی
ازمون طب
1397/6/21 چهارشنبه برای اولین بار؛ آزمون شفاهی کشوری بورد تخصصی طب اورژانس در اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجا برگزار شد


آزمون شفاهی کشوری بورد تخصصی جهت دریافت دانشنامه طب اورژانس برای اولین بار در ادره بهداشت، امداد و درمان نیروی هوایی ارتش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ دوم پزشک سهیل نصوحی رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجا با اشاره به برگزاری آزمون شفاهی کشوری بورد تخصصی طب اورژانس بیان داشت: 179 نفر در این آزمون شرکت کردند که با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علوم پزشکی آجا با حضور اساتید و دانشگاههای علوم پزشکی کشور به نحو مطلوب توسط اداره ابهاد نهاجا انجام شد.

وی افزود: تمامی امکانات اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجا در سطح آموزشی، پرسنلی و آمادی جهت اجرای هرچه بهتر این آزمون با هماهنگی و دستور فرمانده نیروی هوایی ارتش به کار گرفته شد.

امیر نصوحی در پایان اظهار داشت: این آزمون سالانه یک بار جهت اخذ دانشنامه متخصصین رشته های پزشکی برگزار می شود.