كوچك يا بزرگ كردن بخش :.گزارش تصویری دیدار فرمانده نیروی هوایی عمان با فرمانده نیروی هوایی نهاجا و بازدید از یگان ها- عکاس : مالک عباسی
بيشتر