جمعه 4 مهر 1399   11:27:33
اخبار نیروی هوایی
بازدید ارشد نظامی ارتش در بوشهر از ندامتگاه نیروهای مسلح امیر سرتیپ دوم طالب زاده به همراه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح در بوشهر و جمعیاز قضات دادسرای نظامی از ندامتگاه نیروهای مسلح این استان بازدید کرد.
 به گزارش روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ دوم خلبان علی اکبر ‌طالب زاده ارشد نظامی ارتش و فرمانده پایگاه شهید یاسینی بوشهر در جمع مددجویان این ندامتگاه اظهار کرد: یکی از تلخ ترین مسائل هر جامعه ای بحث زندان و زندانی است که حتی برای قضات نیز صدور چنین احکامی سخت است ولی در برخی مواقع الزامات قانونی و مصالح جامعه چاره ای جز صدور حکم باقی نمی گذارد.
فرمانده پایگاه شهید یاسینی تحکیم نظم و انضباط در نیروهای مسلح را یکی از این مصالح برشمرد و افزود: برخی از جرائمی که برای افراد عادی جرم محسوب نمی شود در نیروهای مسلح جرم است، مانند فرار از خدمت و لغو دستور و به همین لحاظ مددجویان ندامتگاه های نیروهای مسلح و بندهای نظامی، جرائمی عادی دارند و نه حرفه ای دارند.
امیر سرتیپ دوم خلبان علی اکبر ‌طالب زاده و هیئت همراه در ادامه از بخش های مختلف ندامتگاه نیروهای مسلح که شامل اتاق قرنطینه، سالن های ورزش، ملاقات عمومی، کتابخانه، غذاخوری، بهداری و بندهای سربازان بازدید کرد.

 
 
امتیاز دهی