چهارشنبه 18 تیر 1399   16:22:49
اخبار نیروی هواییبيشتر
اطلاعیه اطلاعیه مهم تعاونی مسکن مرکزی نهاجا
تعاونی مسکن مرکزی نیروی هوایی ارتش در خصوص پروژه احمد کلا اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی نهاجا؛ بنابر مصوبه هیئت مدیره محترم تعاونی مسکن مرکزی نهاجا با توجه به نوسان شدید قیمت های زمین و ملک و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی و ممانعت از تضییع حقوق اعضای محترم پروژه احمدکلا معروف به زمین های بابلسر مقرر گردید موضوع فروش اراضی موصوف منتفی و مجددا تغییر کاربری این اراضی در دستور کار اعضای این هیئت مدیره قرار گرفت.
مراتب جهت استحضار اعضای محترم این پروژه اعلام میگردد.
 
امتیاز دهی