اخبار نیروی هوایی
1
1396/4/24 شنبه بازدید معاون اجرایی ارتش ازپایگاه  شکاری شهیدعبدالکریمی


امیر سرتیپ محمودی با حضور در پایگاه شهید عبدالکریمی بندرعباس از بخش های مختلف این پایگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ محمودی معاون اجرایی ارتش ضمن بازدید از بخش های مختلف عملیاتی پایگاه شهید عبدالکریمی توان رزمی این پایگاه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی همچنین از قسمت های زیر بنایی، فرهنگی و ورزشی پایگاه شهید عبدالکریمی بازدید کرد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ